Hjorteveien

Bolig Hjorteveien er lokalisert i Øyer kommune. I dag er 4 leiligheter her tilknyttet MI. Øyer kommune eier 2 av disse. De to øvrige eies av tjenestemottakerne selv. Oppstart i 2006.

 

 

Våre avdelinger