Nedre Jeistad Gård

Nedre Jeistad er en flott gård med muligheter for god utnyttelse av såvel bygningsmasse som jordbruk. Vi ønsker å videreutvikle gården ved å tilrettelegge for flere arbeidstilbud og aktiviteter for våre tjenestemottakere.

På eiendommens dyrkede arealer er vi i gang med produksjon av gress til fòr. Fra  2015 sesongen starter vi med dyrking av busker og trær. Fjøset blir til stall for hest og høner. Våre tjenestemottakere vil få anledning til å bistå i jordbruksproduksjon, stell og fòring av dyr, vedlikehold av utstyr, lære seg sikker håndtering av hest i stall og luftegård, samt være med på både kjøring og riding. Vi har også egen vedgruppe som produsere ved for salg fra egen skog. Det finnes også et egnet verksted for enkel vedlikehold av biler her. 

Målet vårt er å skape et sted for samhandling mellom mennesker og dyr der trivsel, mestring og tilhørighet er viktige elementer.

I dag leier Lillehammer Kommune sin Pluss-tjeneste lokaler her i tillegg til Nedre Jeistad bofellessskap. Kårboligen til Pluss-tjenesten ble totalrenovert sommeren 2013.

 Er dette en modell av fremtidige Jeistad ? :-)

 

 

 

 

 

Våre avdelinger