Bilder

Bilder fra turer, aktiviteter og arbeid i regi av MI. Bildene er Målrettet Intervensjon sin eiendom. All kopiering, videreformidling og bruk av bildene uten Målrettet Intervensjon sitt samtykke er ikke tillatt.

(0 bilder)

Våre avdelinger