Inntak

Målgrupper

Målgruppen er jenter og gutter i alle aldre med ulike bistandsbehov og diagnoser. Inntak er landsomfattende.


Ta kontakt med oss på telefon: 40004826 eller på epost: post@intervensjon.no

Våre avdelinger