Om MI

 

Vi yter alt fra miljøterapeutiske tjenester på timebasis til døgnkontinuerlig omsorg.

Våre ansatte tilbyr både omfattende opplæring og omsorg, eller fast ukentlig aktivisering - alt avhengig av tjenestemottakers behov.


Langtidsopphold:  Avtaler med et tidsperspektiv utover 5 år.


Korttidsopphold og / eller avlastning:
Avtaler med et tidsperspektiv mindre enn 5 år, dvs alt fra måneder frem til 5 år. Historien viser at de som ikke innledet et samarbeid med oss utover 5 år innledningsvis, ønsker å gjøre dette på et senere tidspunkt.


Timebasert bistand:
Dette er enkelttimer pr uke, for eksempel bistand til aktivisering, praktiske gjøremål/ærend, transport m.m


Dagtilbud /aktivitetstilbud / fritidstilbud:
  Samtlige tilbud i fra MI er individuelt tilrettelagt. Tilbudene blir etablert i samarbeid med tjenestemottaker i etterkant av ulik registrering, intervju, ønsker, forutsetninger og behov.


Bistand kan ytes hjemme hos tjenestemottaker eller i bolig som stilles til disposisjon fra Målrettet Intervensjon AS.
MI har tilrettelagte boliger for leie, men yter også bistand i privateide/leide boliger.


Konsulenttjenester:
  Vi kan bistå våre oppdragsgivere med ulike konsulenttjenester som faglig rådgivning, etablering av prosjektgrupper m.m.

 Økonomisk gunstig og forutsigbare avtaler. Våre oppdragsgivere med langtidsavtaler vil hvert år i mai måned vite eksakt neste års godtgjøring. Vi har til dags dato ikke gått utover vedtatte rammer/budsjett.

 

MI er i dag tilknyttet Sparebanken Regnskapskontor i Lom, Oppland revisjon og rådgivning og advokatfirmaet Thallaug på Lillehammer.

 

Målrettet Intervensjon fyller 15 år!

01. september 2015 ble MI 15 år.

MI ble etablert høsten 2000. Vi hadde tilholdssted på Vingnes i Lillehammer kommune. Vi har gått i fra 3 ansatte til i 48 med tverrfaglig bakgrunn – vernepleiere, lærere, førskolelærere, barnevernspedagog, omsorgsarbeidere, sosionom, håndverkere, samt psykiatrisk helsearbeidere.

Under denne ekspanderingen har vi hatt ett mål for øyet – bygge en smidig og oversiktlig organisasjon med kvalitet i samtlige ledd. Høyest kompetanse nærmest tjenestemottaker har vært en gjennomgripende filosofi.

01. september 2015 ble MI 15 år. Vi kan vise til svært gode resultater, ikke minst i forhold til den enkelte tjenestemottakers selvopplevde livskvalitet. Dette er vi stolte av.

Vi ønsker å takke alle våre ansatte som bidrar til at MI oppnår sine mål, samt til alle våre oppdragsgivere som har valgt å benytte seg av våre tjenester.

MI består i dag av 48 medarbeidere og 15 tjenestemottakere. Av våre mottakere er 12 på døgnbasis og 3 på timebasis.

 

Supervernepleier

I sammarbeid med Høgskolen i Lillehammer gjennom Senter for Livslang Læring (SeLL), avdeling video- og multimediaproduksjon, bisto MI i å lage denne reklamefilmen for vernepleierutdanningen.

Supervernepleier

Les mer om prosjektet her: Reklamefilm for vernepleierutdanningen


Våre avdelinger